การจขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1w7KDwL2fDWG9K8vUDWmBXFoZZG4J7HHF/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>